Bytové domy

Obytný soubor Nové farářství v Hradci Králové
Obytný soubor Nové farářství v Hradci Králové